Broj tačke dnevnog reda:
2


Realizacija tačke dnevnog reda:
Usvojen/aPitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:


Referentni dokumenti:

Amandmani:


Zaključak Gradskog vijeća uz temu: