Broj tačke dnevnog reda:
11


Pripada najavi sjednice:
Realizacija tačke dnevnog reda:
Primljen/a k znanju i usvojen zaključakPitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:


Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi: