01

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj 43. sjednici kojom je predsjedavao Suljo Agić, predsjedavajući Gradskog vijeća, usvojilo Odluku da se priznanje „Plaketa Grada Sarajeva, u oblasti sporta, dodijeli Ženskom fudbalskom klubu  SFK 2000 Sarajevo.

Priznanje „Plaketa Grada Sarajeva”, u oblasti kulture, dodijeljeno je Kulturno umjetničkom društvu „Bulbul“ Sarajevo, te je  priznanje „Plaketa Grada Sarajeva”, u oblasti obrazovanja, dodijeljeno je prof. Aliju Lafcioglu.

Gradsko vijeće je, na današnjoj sjednici, usvojilo Odluku o dodjeli Nagrade „Graham Bamford“ Muhamedu Kunovcu.

02

Gradski vijećnici su, u nastavku sjednice, usvojili Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana “Sarajevogas-Bosnalijek”.

Na današnjoj sjednici, po hitnom postupku, usvojena je Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Sarajeva i Grada Skoplja. Ovom Odlukom je, Sporazumom o bratimljenju, saradnja između Grada Skoplja i Grada Sarajeva podignuta na veću razinu.

Po hitnom postupku, usvojena je i Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Teherana i Grada Sarajeva, s ciljem jačanja prijateljstva i unaprjeđenja međusobne saradnje na svim područjima od interesa za građane ovih gradova.

Dalje su gradski vijećnici razmotrili, te usvojili, Izvještaj o preduzetim aktivnostima i toku priprema za održavanje EYOF 2019 za period 01.07.- 30.09.2016. godine.

Razmotreni su i usvojeni redovni izvještajni akti i to Izvještaj o primjeni odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva, Periodični izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva na planu međunarodne saradnje, Izvještaj o saradnji i odnosima organa Grada Sarajeva sa vjerskim zajednicama i crkvama, te Izvještaj o realizaciji Programa mjera i aktivnosti na unaprjeđenju kvaliteta života stanovnika grada Sarajeva u trećoj životnoj dobi.

03

Zatim su gradski vijećnici  razmotrili Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2017. godinu, te ga, svojim zaključkom, uputili u javnu raspravu u trajanju do 21. novembra 2016. godine.

U javnu raspravu, u trajanju od 30 dana, upućen  je i Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Rajlovac III“ s Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana  „Rajlovac III“.

Dalje je primljena k znanju Informacija o pripremljenosti javnih komunalnih preduzeća i drugih službi za zimski period.

04

Na današnjoj sjednici, kao i obično, pokrenut je veći broj inicijativa i upućena su određena vijećnička pitanja.

Tako je, između ostalih, Komisija za spomenike uputila inicijativu Gradskom vijeću da, svojim zaključkom, zaduži Gradonačelnika da pokrene aktivnosti kako bi Grad Sarajevo podigao spomenik osnivaču Grada Sarajeva Isa-beg Ishakoviću.

Gradski vijećnik  Velija Katica je, u ime Kluba gradskih vijećnika SDA, uputio inicijativu da se gosp. Edmondu Offerman dodijeli priznanje „Počasni građanin Grada Sarajeva“, obzirom da će gosp. Offerman donirati novčana sredstva za izgradnju Trebevičke žičare, koja predstavlja simbol Grada Sarajeva.  Inicijativu su podržali gradski vijećnici i time je postala inicijativom Gradskog vijeća.