Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: SZSG
Klub: Klub gradskih vijećnika “SMS-Savez za Stari Grad-Srđan Srdić”
Nacionalna pripadnost: Hrvat
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 08.03.2021.
  vedran.dodik@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

No items found
Pitanja Inicijative
Ukupno:
3
4
Odgovoreno:
2
1
Neodgovoreno:
1
3
U toku:
0
0