Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu
Pravna osnova: Član 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva, a u vezi sa članom 15. stav 2. Odluke o priznanjima i nagradi Grada Sarajeva.
Tema programirana: 24.02.2021. , 27.10.2021. godine
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj:
Vrsta priznanja, odnosno nagrade, ime/naziv dobitnika, uz navođenje osnovnog razloga za predlaganje odluke.
*****
Odluka o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“ (akademik Josip Muselimović) - Odluka usvojena na 46. sjednici Gradskog vijeća (27.01.2021.) - "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/21 od 11.02.2021. godine
Odluka o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“ (ambasador Diego Enrique Arria Salicetti) - Odluka usvojena na 46. sjednici Gradskog vijeća (27.01.2021.) - "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/21 od 11.02.2021. godine
Odluka o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“ (prof. dr. Robert J. Donia)- Odluka usvojena na 46. sjednici Gradskog vijeća (27.01.2021.) - "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/21 od 11.02.2021. godine
Odluka o dodjeli priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“ (prof. dr. Selma Filipović) - Odluka usvojena na 46. sjednici Gradskog vijeća (27.01.2021.) - "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/21 od 11.02.2021. godine
Odluka o dodjeli nagrade „Graham Bamford“ (Adnan Hadžiahmetović)- Odluka usvojena na 46. sjednici Gradskog vijeća (27.01.2021.) - "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/21 od 11.02.2021. godine
*****
Odluka o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“ (Zoran Janković)-Odluka usvojena na 47. sjednici Gradskog vijeća (24.02.2021.) - "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/21 od 11.03.2021. godine
Odluka o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“ (Alexander Langer, posthumno)-Odluka usvojena na 47. sjednici Gradskog vijeća (24.02.2021.) - "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/21 od 11.03.2021. godine
Odluka o dodjeli priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“ (dr. Dunja Latifić - Jasnič)-Odluka usvojena na 47. sjednici Gradskog vijeća (24.02.2021.) - "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/21 od 11.03.2021. godine
Odluka o dodjeli nagrade „Graham Bamford“ (Ausilia Inaudi)-Odluka usvojena na 47. sjednici Gradskog vijeća (24.02.2021.) - "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/21 od 11.03.2021. godine


Razmatrana na sjednici:
Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“ (Islam Đugum) Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“ (prof. Sead Gološ) Realizacija 47. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva Realizacija 47. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva Realizacija 47. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva Realizacija 47. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva Realizacija 46. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva Realizacija 46. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva Realizacija 46. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva Realizacija 46. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva Realizacija 46. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade „Graham Bamford“ (Ausilia Inaudi) Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“ (dr. Dunja Latifić – Jasnič) Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“ (Alexander Langer, posthumno) Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“ (Zoran Janković) Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“ (prof. dr. Selma Filipović) Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“ (prof. dr. Robert J. Donia) Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“ (ambasador Diego Enrique Arria Salicetti) Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade „Graham Bamford“ (Adnan Hadžiahmetović) Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“ (akademik Josip Muselimović)

Objava u službenim novinama KS broj: "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/21 od 11.02.2021. godine.), "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/21 od 11.03.2021. godine

Predlagač teme: Komisija za izbor i imenovanja