Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 26. stav 1. i član 74. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 31.01.2018. , 28.03.2018. godine
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj:
Navođenje manifestacija, odnosno događaja održanih u Vijećnici u predmetnom razdoblju.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: JP “Sarajevo” d.o.o