Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 16. stav 1. i član 74. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 25.09.2019.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Upoznavanje gradskih vijećnika sa stanjem i prijedlozima načina na koji Grad Sarajevo može dati doprinos u smislu poboljšanja stanja.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik