Osma sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Broj: 01-05-1629/17 Datum: 17.10.2017. godine   Na osnovu člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam   OSMU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA           Osma sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održat će se u srijedu 25.10.2017. godine u 10:00 sati, u objektu Grada Sarajeva … Nastavi čitati Osma sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva