Vrsta sjednice: Nastavak
Datum i vrijeme održavanja:    28.04.2021.     10:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-04-345/21

Datum: 21.04.2021. godine

Na osnovu člana 6. stav 3., a u vezi sa članom 35. stav 1. tačka b) Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), Predsjedavajući Gradskog vijeća saziva

 

NASTAVAK KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE

 GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Nastavak Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održat će se u srijedu, 28.04.2021. godine u 10.00 sati, u Vijećnici.

Nastavak sjednice će se odvijati po dnevnom redu Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća, usvojenom dana 24.03.2021. godine, a po kome je preostalo razmatranje šeste tačke dnevnog reda.

 

Napomena: Materijal pod tačkom 6. dnevnog reda bit će postavljen naknadno.

 


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 033 216-659 ili 033 217-548.


Predsjedavajući Gradskog vijeća, Jasmin Ademović, s.r.