Deveta sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Broj: 01-GV-05-1820/17 Datum: 20.11.2017. godine   Na osnovu člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam  DEVETU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA   Deveta sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održat će se u srijedu 29.11.2017. godine u 10:00 sati, u Vijećnici.