Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:    19.07.2021.     11:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-04-794/21

Datum, 12.07.2021. godine

Na osnovu člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

ČETVRTU SJEDNICU

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Četvrta sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održat će se u ponedjeljak 19.07.2021. godine u 11.00 sati, u Vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 033 216-659 ili 033 217-548.


Predsjedavajući Gradskog vijeća, Jasmin Ademović, s.r.