Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:    16.03.2022.     10:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-04-382/22

Datum, 09.03.2022. godine

Na osnovu člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

13. SJEDNICU

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1, u srijedu 16.03.2022. godine u 10.00 sati.

Napomena: Gradsko vijeće Grada Sarajeva će u skladu sa članom 91. stav 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva i članom 16. stav 2. Odluke o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ odlučivati na zatvorenoj sjednici, odnosno sa iste će biti isključena javnost.


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 033 216-659 ili 033 217-548.


Predsjedavajući Gradskog vijeća, Jasmin Ademović