Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  12.02.2021.14:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-153/21

Sarajevo, 09.02.2021. godine

Na osnovu člana 8. stav 1. Poslovnika o radu Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2021. godini, broj: 04-GV-02-1195-1/20 od 14.12.2020. godine, sazivam

TREĆU SJEDNICU ODBORA ZA DODJELU

„ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA“

U 2021. GODINI

Sjednica Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u petak 12.02.2021. godine u 14.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2021/02/Zapisnik-o-radu-Druge-sjednice-Odbora-za-dodjelu-Šestoaprilske-nagrade-Grada-Sarajeva-u-2021.-godini.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Prof. dr. Velija Katica

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 3. predloženog dnevnog reda – Informacija Gradske službe za Gradsko vijeće o pristiglim prijedlozima po Javnom pozivu o uslovima i načinu predlaganja kandidata za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2021. godini, a vezano za odlučivanje Odbora o blagovremenosti i potpunosti pristiglih prijedloga za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2021. godini. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa predsjedavajućim Odbora.