Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  05.02.2018.13:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-186/18

Datum: 02.02.2018. godine

 

Na osnovu člana 41. stav 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09), sazivam

 

TREĆU SJEDNICU ODBORA ZA DODJELU

„ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA“

U 2018. GODINI

 

Sjednica Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2018. godini će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Ulica H. Kreševljakovića broj 3/I, u ponedjeljak 05.02.2018. godine u 13.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/02/Zapisnik-o-radu-Druge-sjednice-Odbora-za-dodjelu-Šestoaprilske-nagrade-1.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Prof. dr. Velija Katica

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv se dostavlja materijal pod tačkom 2. i 3. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je na prošloj sjednici Odbora.