Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  30.11.2022.03:00
Zapisnik:


test2

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2022/11/Primjedbe-prijedlozi-i-sugestije-na-Nacrt-Etickog-kodeksa-izabranih-i-imenovanih-funkcionera-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela test

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

test