Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  29.06.2021.08:30
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-707/21

Sarajevo, 25.06.2021. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

ŠESTU SJEDNICU KOMISIJE ZA STATUT I AKTE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u utorak 29.06.2021. godine u 08.30 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2021/06/Zapisnik-o-radu-Pete-sjednice-Komisije-za-Statut-i-akte-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva-1.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Toni Vukadin

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkama 1. do 2. prijedloga dnevnog reda, a material pod tačka od 3. do 13. će biti naknadno postavljene. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je Predsjedavajućim Komisije.