Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  13.03.2018.13:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-320/18

Datum: 09.03.2018. godine

 Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

 SEDMU SJEDNICU KOMISIJE ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA I CRKVAMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i crkvama će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u utorak 13.03.2018. godine u 13.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/03/Zapisnik-sa-05.-sjednice-Komisije-za-odnose-s-vjerskim-zajednicama-i-crkvama-12.12.2017.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Nurko Čaušević

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

U prilogu se dostavljaju i materijali pod tačkama od 1. i 2. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.