Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  14.10.2019.08:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-1042/19

Datum: 10.10.2019. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

ŠESTU SJEDNICU

KOMISIJE ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u ponedjeljak 14.10.2019. godine u 08.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2019/10/Zapisnik-o-radu-Pete-sjednice-Komisije-za-drugostepeno-upravno-rješavanje.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Edita Kalajdžić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu Komisije dostavljaju se materijali pod tačkama 1. i 2. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućom Komisije.