Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  13.09.2021.09:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-972/21

Datum: 09.09.2021. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

         ŠESTU SJEDNICU ETIČKOG VIJEĆA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Etičkog vijeća će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u ponedjeljak 13.09.2021. godine u 09.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Dženana Dramalija

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Zapisnik o radu Pete sjednice Etičkog vijeća održane 30.08.2021. godine bit će predočen na samoj sjednici Etičkog vijeća. Uz poziv za sjednicu dostavljaju su materijali pod tačkama 1. i 2. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s predsjedavajućom Etičkog vijeća.