Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  14.12.2021.14:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1612/21

Sarajevo, 10.12.2021. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

SEDMU SJEDNICU ODBORA ZA LOKALNI BIZNIS I TURIZAM

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Odbora će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u utorak 14.12.2021. godine 14.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2021/12/Zapisnik-sa-Seste-sjednice-Odbora-za-lokalni-buznis-i-turizam.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Nermin Džino

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Napomena: Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkama 1. i 2. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je Predsjedavajućim Odbora.