Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  09.03.2018.15:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-298/18

Datum: 06.03.2018. godine

 

Na osnovu člana 5. Poslovnika o radu Organizacionog odbora za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini, broj 04-GV-02-259-2/18 od 22.02.2018.godine, Predsjedavajući  Odbora saziva

                                                  

PRVU SJEDNICU ORGANIZACIONOG ODBORA

ZA PRIPREMU I REALIZACIJU PROGRAMA OBILJEŽAVANJA

DANA GRADA SARAJEVA

U 2018. GODINI

 

Sjednica Organizacionog odbora će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1, u petak 09.03.2018. godine u 15.00 sati.

 

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/03/Zapisnik-o-radu-konstituirajuce-sjednice-OO-za-Program-Dana-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Dr. Igor Gavrić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz Zapisnik o radu konstituirajuće sjednice Odbora priložen je i Poslovnik o radu Odbora. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućim Odbora.