Vrsta sjednice: Konstituirajuća
Datum i vrijeme održavanja:  19.12.2018.11:00
Zapisnik:


Broj:01-05-1374/18
Datum: 11.12.2018. godine

Na osnovu člana 41. stav 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam sjednicu

ODBORA ZA DODJELU
„ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA“

Sjednica Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Ulica H. Kreševljakovića broj 3, u srijedu 19.12.2018. godine u 11.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

te predlaže sljedeći dnevni red:

Informativni materijal:

http://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/12/Odluka-o-uslovima-i-načinu-dodjele-Šestoaprilske-nagrade-Grada-Sarajeva-Prečišćeni-tekst.pdf
http://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/12/Odluka-o-izmjeni-i-dopuni-Odluke-o-uslovima-i-načinu-dodjele-Šestoaprilske-nagradade-Grada-Sarajeva.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Prof. dr. Velija Katica

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkama 2, 3, 4, 5. i 6. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa predsjedavajućim Odbora.