Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  02.07.2021.14:30
Zapisnik:


Broj: 01-GV-02-747/21

Sarajevo, 01.07.2021. godine

Na osnovu člana 33. stav (2) i člana 35. stav (1) pod c) Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

PETU SJEDNICU KOLEGIJA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Kolegija Gradskog vijeća Grada Sarajeva će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1, u petak 02.07.2021. godine u 14.30 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2021/07/Zapisnik-o-radu-Četvrte-sjednice-Kolegija-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva-održane-22.06.2021.-godine.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Jasmin Ademović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s predsjedavajućim Gradskog vijeća.