Vrsta sjednice: Nastavak
Datum i vrijeme održavanja:  01.11.2021.08:15
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1362-1/21

Sarajevo, 29.10.2021. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

NASTAVAK 15. SJEDNICE KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Ulica H. Kreševljakovića br. 3, u ponedjeljak 01.11.2021. godine u 8.15 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2021/10/Zapisnik-o-zasjedanju-15.-sjednice-Komisije-za-izbor-i-imenovanja-odrzane-29.10.2021.-godine.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Vedad Deljković, zamjenik Predsjedavajućeg

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa zamjenikom Predsjedavajućeg Komisije.