Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  13.03.2018.11:30
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-322/18
Datum: 09.03.2018. godine
 Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam
 DEVETU SJEDNICU ODBORA ZA LOKALNI BIZNIS I TURIZAM
GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
 Sjednica Odbora će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u  utorak 13.03.2018. godine u 11.30 sati.
Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/03/zapisnik-sa-08.-jednice-Odbora-za-lokalni-biznis-i-turizam-07.12.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Vedran Grebo

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Napomena: Uz poziv za sjednicu dostavljaju se i materijali pod tačkama od 1. i 2. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Odbora.