Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  29.05.2018.14:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-02-588/18

Datum, 15.05.2018. godine

U vezi sa Odlukom Gradskog vijeća o imenovanju Organizacionog odbora za pripremanje i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini, („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 47/17), sazivam                                                    

ČETVRTU SJEDNICU ORGANIZACIONOG ODBORA

ZA PRIPREMU I REALIZACIJU PROGRAMA OBILJEŽAVANJA

DANA GRADA SARAJEVA U 2018. GODINI

Sjednica Organizacionog odbora će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1, u  utorak 29.05.2018. godine u 14.00 sati.

 

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/05/Zapisnik-o-radu-Trece-sjednice-Odrganizacijon-odbora-1.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Dr. Igor Gavrić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućim Gradskog vijeća.