Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  14.06.2024.12:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-811/24

Sarajevo, 13.06.2024. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

 79. SJEDNICU ADMINISTRATIVNE KOMISIJE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Komisije će se održati u u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u petak 14.06.2024. godine u 12.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2024/06/Zapisnik-o-radu-78.-sjednice-Administrativne-komisije-final.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Jasmin Ademović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda biće dostavljen pred sjednicu Komisije. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa predsjedavajućim Komisije.