Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  01.07.2024.15:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-852/24

Sarajevo, 25.06.2024. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

71. SJEDNICU

KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Ulica H. Kreševljakovića br. 3, u ponedjeljak 01.07.2024. godine u 15.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2024/06/Zapisnik-o-radu-70.-sjednice-Komisije-za-izbor-i-imenovanja-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Adi Škaljić


Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkama 1. do 4. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa predsjedavajućim Komisije.