Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  25.07.2023.11:00
Zapisnik:


Komisija za izbor i imenovanja

Broj: 04-GV-1129/23

Sarajevo, 24.07.2023. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

52. SJEDNICU

KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Ulica H. Kreševljakovića br. 3, u utorak 25.07.2023. godine u 11.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2023/07/Zapisnik-o-radu-51.-sjednice-Komisije-za-izbor-i-imenovanja-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva-odrzane-06.07.2023.-godine.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Vedad Deljković, zamjenik

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali pod tačkom 1. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa zamjenikom predsjedavajućeg Komisije.