Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  05.11.2019.14:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-02-1111/19

Datum, 31.10.2019. godine

Na osnovu člana 33. stav (2) Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09), sazivam

51. SJEDNICU KOLEGIJA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Kolegija Gradskog vijeća Grada Sarajeva će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1, u utorak 05.11.2019. godine u 14.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2019/10/Zapisnik-o-radu-50.-sjednice-Kolegija-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva-održane-11.10.2019.-godine.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Dr. Igor Gavrić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 3. predloženog dnevnog reda.Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Gradskog vijeća.