Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  18.04.2019.11:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-507/19
Datum: 17.04.2019. godine

Na osnovi, člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 28/09), sazivam

49. SJEDNICU KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u četvrtak 18.04.2019. godine u 11.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2019/04/Zapisnik-o-radu-48.-sjednice-Komisije-za-izbor-i-imenovanja-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva-2.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Prof. dr. Velija Katica

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda i zapisnik Komisije za provođenje oglasne procedure za izbor predsjednika i dva člana Skupštine Javnog preduzeća „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućim Komisije.