Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  20.02.2019.10:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-240/19

Datum: 20.02.2019. godine

Na osnovi, člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 28/09), sazivam

45. SJEDNICU KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije se održati u Vijećnici, u srijedu 20.02.2019. godine, tokom održavanja 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva .

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Prof. dr. Velija Katica

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Napomena: Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.