Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  09.07.2024.09:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-887/24

Sarajevo, 05.07.2024. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

 41. SJEDNICA ODBORA ZA BUDŽET I FINANSIJE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

 Sjednica Odbora za budžet i finansije će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u utorak 09.07.2024. godine 09.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2024/07/Zapisnik-o-radu-NASTAVKA-40.-sjednice-Odbora-za-budzet-i-finansije-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva-20-5.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Irfan Vatrić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. i 2 prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa predsjedavajućim Odbora.