Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  16.01.2019.10:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-36/19

Datum: 14.01.2019. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

41. SJEDNICU KOMISIJE ZA STATUT I AKTE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/I, u srijedu 16.01.2019. godine u 10.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

http://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2019/01/Zapisnik-o-radu-39.-sjednice-Komisije-za-Statut-i-akte-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva-17.12..pdf, http://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2019/01/Zapisnik-o-radu-40.-sjednice-Komisije-za-Statut-i-akte-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela mr. Izmir Hadžiavdić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkama od 1. do 7. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.