Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  15.01.2024.11:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-37/24

Sarajevo, 12.01.2024. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

38. SJEDNICU ODBORA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Odbora za društvene djelatnosti će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u ponedjeljak 15.01.2024. godine u 11.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2024/01/Zapisnik-o-radu-37.-sjednice-Odbora-za-drustvene-djelatnosti-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Amra Zulfikarpašić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom od 1. do 4. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajuće Odbora