Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  09.11.2018.09:30
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-1154/18

Datum: 06.11.2018. godine

 

Na osnovi, člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 28/09), sazivam

37. SJEDNICU KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA

 GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

  Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva Ulica H. Kreševljakovića br. 3, u petak 09.11.2018. godine u 9.30 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

http://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/10/Zapisnik-o-radu-36.-sjednice-Komisije-za-izbor-i-imenovanje.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Prof. Dr. Velija Katica


Napomena:

U prilogu se dostavlja materijal pod tačkom 1. i 2. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.