Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  15.12.2023.10:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1914/23

Sarajevo, 13.12.2023. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

35. SJEDNICU KOMISIJE ZA SPOMENIKE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije za spomenike će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u petak 15.12.2023. godine u 10.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2023/12/Zapisnik-o-radu-34.-sjednice-Komisije-za-spomenike-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:

Informativni materijal:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2023/12/Odluka-nakon-provedenog-postupka-za-utvrdivanje-postojanja-sukoba-interesa-za-Kulin-Aldijanu.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Damir Dinarević

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom od 1. do 4. predloženog dnevnog reda i Informativni materijal. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućim Komisije.