Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  08.06.2018.14:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-653/18

Datum: 05.05.2018. godine

 

Na osnovi člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», br.: 16/98), sazivam

33. SJEDNICA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA

 GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Komisije za izbor i imenovanja će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva Ulica H. Kreševljakovića br. 3, u petak 08.05.2018.godine u 14.00 sati

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/06/Zapisnik-o-radu-32-sjednice-Komisije-za-izbor-i-imenovanja-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Prof.Dr. Velija Katica

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

U prilogu se dostavljaju i materijali pod tačkama 1. i 2. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućom Komisije.