Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  09.05.2018.12:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-551/18

Datum: 04.05.2018. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

29. SJEDNICU KOMISIJE ZA STATUT I AKTE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/I, u srijedu 09.05.2018. godine u 12.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/05/Zapisnik-o-radu-28.-sjednice-Komisije-za-Statut-i-akte-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela mr. Izmir Hadžiavdić


Napomena:

Uz poziv za sjednicu se dostavlja materijal pod tačkama od 1. do 4. predloženog dnevnog reda. Važećem Etičkom kodeksu izabranih zvaničnika Grada Sarajeva možete pristupiti putem sljedeće veze: https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/01/Etički-kodeks-izabranih-zvaničnika-Grada-Sarajeva.pdf
Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.