Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  19.11.2018.10:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-1232/18

Datum: 16.11.2018. godine

 

Na osnovu, člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj  28/09), sazivam

 

  1. SJEDNICU ODBORA ZA URBANIZAM I UPOTREBU LOKALNOG ZEMLJIŠTA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

 

Sjednica Odbora za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u ponedjeljak 19.11.2018. godine u 10.00 sati

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

http://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/11/zapisnik-sa-23-sjednice-Odbora-za-urbanizam-i-upotrebu-lokalnog-zemljišta.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Hazim Bahtanović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se dopunski materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućim Odbora.