Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  07.12.2020.11:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1142/20

Datum: 03.12.2020. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

23. SJEDNICU MANDATNO-IMUNITETSKE KOMISIJE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u ponedjeljak 07.12.2020. godine u 11.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2020/12/Zapisnik-o-radu-22.-sjednice-Mandatno-imunitetske-komisije.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Snežana Omukić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno sa Predsjedavajućom Komisije.