Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  13.11.2017.10:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-1768/17

Datum: 10.11.2017. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

 

22. SJEDNICU KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u ponedjeljak 13.11.2017. godine u 10.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2017/11/Zapisnik-o-radu-21.-sjednice-Komisije-za-izbor-i-imenovanja-održane-09.11.2017.-godine.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Prof. Dr. Velija Katica

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

U prilogu se dostavlja materijal pod tačkom 1. i 2. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.