Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  11.09.2018.12:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-918/18

Datum: 07.09.2018. godine

 

Na osnovu, člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj  28/09), sazivam

 

  1. SJEDNICU ODBORA ZA URBANIZAM I UPOTREBU LOKALNOG ZEMLJIŠTA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Odbora za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u utorak 11.09.2018. godine u 12.00 sati

 

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/09/zapisnik-sa-20.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Hazim Bahtanović


Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Odbora.