Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  11.12.2023.09:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1852/23

Sarajevo, 07.12.2023. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

 

21. SJEDNICU ODBORA ZA INFORMATIKU I TELEMATIKU 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Odbora za informatiku i telematiku će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u ponedjeljak 11.12.2023. godine u 09:00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2023/12/Zapisnik-o-radu-20.-sjednice-Odbora-za-informatiku-i-telematiku-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Maja Muftić Dedović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s predsjedavajućom Odbora.