Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  30.06.2020.10:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-665/20

Datum: 26.06.2020. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

21. SJEDNICU KOMISIJE

  ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA I CRKVAMA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i crkvama će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u utorak 30.06.2020. godine u 10.00 sati.         

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2020/06/Zapinsik-o-radu-20.-sjednice-Komisije-za-odnose-s-vjerskim-zajednicama-i-crkvama.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Nurko Čaušević

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

U prilogu se dostavlja materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.