Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  17.03.2022.13:30
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-418/22

Sarajevo, 11.03.2022. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

20. SJEDNICU KOMISIJE ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Komisije za međunarodnu suradnju će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u četvrtak 17.03.2022. godine u 13.30 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2022/03/Zapisnik-o-radu-19.-sjednice-Komisije-za-medjunarodnu-suradnju-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Alem Logo


Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkama 1, 2, 3, 4, 5. i 6. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je Predsjedavajućim Komisije.