Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  11.10.2018.11:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-1050/18

Datum: 05.10.2018. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

 20. SJEDNICU KOMISIJE ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije za međunarodnu suradnju će održat će se u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u četvrtak 11.10.2018. godine u 11.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

http://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/10/Zapisnik-o-radu-19.-sjednice-Komisije-za-međunarodnu-suradnju-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Hazim Bahtanovic


Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1, 2. i 3. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.