Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  13.09.2023.13:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1276/23

Datum: 08.09.2022. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

20. SJEDNICU KOMISIJE ZA JEDNAKOPRAVNOST SPOLOVA

 GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Komisije za jednakopravnost spolova će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u srijedu 13.09.2023. godine u 13.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2023/09/Zapisnik-o-radu-19.-sjednice-Komisije-za-jednakopravnost-spolova.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:

Informativni materijal:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2023/09/Upit-Homework.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Amer Tikveša, zamjenik

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. i 2. predloženog dnevnog reda kao i informativni materijal. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s zamjenikom predsjedavajuće Komisije.