Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  16.01.2020.09:30
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-52/20

Datum: 14.01.2020. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 28/09), sazivam

19. SJEDNICU MANDATNO-IMUNITETSKE KOMISIJE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3, u četvrtak 16.01.2020. godine u 09.30 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2020/01/Zapisnik-o-radu-18.-sjednice-Mandatno-imunitetske-komisje-održane-17.12.2019.-godine.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Snežana Omukić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu Komisije dostavljaju se materijali pod tačkama 1. i 2. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno s Predsjedavajućom Komisije.