Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  13.11.2017.14:30
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-1757.1/17

Datum: 10.11.2017. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09), sazivam

 

18. SJEDNICU ADMINISTRATIVNE KOMISIJE

 

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u ponedjeljak 13.11.2017. godine u 14.30 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2017/11/Zapisnik-sa-sjednice-Administrativne-komisije-održane-18.10.17.-godine.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Edina Gabela

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz ovaj, ponovljeni poziv za sjednicu, dostavlja se materijal pod tačkama 1. i 3, te pod tačkom 2. i 3. koja čini dopunu prijedloga dnevnog reda, u odnosu na prijedlog dnevnog reda uz raniji poziv za ovu sjednicu. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućom Komisije.